Αποτελεσματα Κληρωσης απο το 8th Ledra Morocycle Club Festival

Αποτελεσματα Κληρωσης απο το 8th Ledra Morocycle Club Festival
Αποτελεσματα Κληρωσης απο το 8th Ledra Morocycle Club Festival:
– Open track day STS €60 ο αριθμός (62)
– Tattoo αξίας €150 από kreist tattoo ο αριθμός (92)
– Tattoo αξίας €100 από Maria Velik ο αριθμός (99)
– KC haircut οι αριθμοί (145)+(169)
-Motoskopio voucher €50 οι αριθμοί (40)(50)(111)
-VRadja yoga voucher €100 ο αριθμός (100)
-Ledra motorcycle club μπλούζα με λογότυπο οι αριθμοί
(83)(89)(115)