Μήνας: Νοέμβριος 2020

Λόγω εγγραφής αρκετών νέων μελών, η λέσχη διοργανωνει εκδρομή για να οδηγήσουμε και να γνωριστουμε σε μια διαδρομή 125 χιλιομέτρων με επισκεψεις στα Τεισιά της Μαδαρής και το Μοναστήρι Αρακά. Φαγητό στο χωριό Γούρρι. Καλούνται όλα τα μέλη (παλαιά και νέα) να συμμετάσχουν στην εκδρομή! Παρακαλούνται όλα τα μέλη να ειναι στην λέσχη τουλάχιστον 15…